Shoppingprofielen

Het leespubliek van de folder ligt qua leeftijd, geslacht en sociale klasse perfect in lijn met de Belgische bevolking. Consumenten verantwoordelijk voor de aankopen (VVA’s) lezen meer en vaker folders en spenderen er meer tijd aan. 82% van de VVA’s doet dit bijna wekelijks versus 56% van de niet-VVA’s. Ook 93% van de jongeren leest folders, waarvan 66% (bijna) elke week.

Belgen die folders lezen kunnen worden onderverdeeld in 4 shoppingprofielen. Met 38% zijn de Impulse shoppers het sterkst vertegenwoordigd. Promo shoppers en Impulse shoppers passen hun koopgedrag het meest aan op basis van reclamefolers. Zij zijn ook het meest op zoek naar aanbiedingen.

De folder bereikt meer dan 98% van de consumenten in 2 van de 4 segmenten: 98% Impulse Shoppers en 98% Hype shoppers. Het aandeel Loyal shoppers en Promo shoppers dat folders leest is betrekkelijk lager maar ook in deze categorieën lezen 84% en 93% folders.